19DZ_LS1.

Láska, súcit a empatia
zostávajú často v našej bytosti neprebudené, čoho výsledkom môžu byť pocity nepohody, nespokojnosti a stresu. Ako v sebe vzbudiť súcit, rozšíriť ho pre druhých a tým prekonať osobné prekážky pomocou nielen praktickej meditácie, sa dozviete na prednáške od lámu Sangjeho.