POWER TEACHING - učme s ľahkosťou, do hĺbky a trvale

 

Výcvik je unikátny mojou metodikou, ktorú som vytvorila na efektívne učenie na základe môjho empirického výskumu a štyridsať ročných skúsenosti s učením – dvadsať rokov vyučovanie a práca s deťmi a dvadsať rokov vzdelávanie dospelých a kariérny koučing.

Mojou víziou je učiť a naučiť tak, aby si dospelý človek alebo dieťa osvojili vedomosti bezbolestne a bez zbytočného domáceho drilu.

K PowerTeachingu ma priviedli osobné konzultácie s úspešnými ľuďmi, ktorí mali problém s učením a pritom viedli a riadili veľké tímy pracovníkov alebo spoločnosti. Ku konečnému precitnutiu som prišla pri opakujúcich sa konzultáciách s deťmi, ktoré mali problémy s učením a neboli schopné napríklad zopakovať dlhšie vety.

Až po zapojení pohybu a rytmiky naskočili do radostného objavovania učiva. A bolo to aj pochopenie prečo niektorí účastníci mojich kurzov avizovali obrovské životné zmeny a u niektorých účastníkov to robilo „prefuk“ informácií.

Empirickým poznaním som dospela k poznaniu, že iba učenie celým mozgom prináša výsledky a nie je rozdiel medzi dieťaťom a dospelým.


www.modernabrain.sk
www.organizacnekonstelacie.eu