Homocysteín - pojem hodný zapamätania
 

Dozviete sa o svetovom objave z roku 1932 a výskume v ČR, za ktorým stojí lekár prim. MUDr. Karel Erben z Prahy.

Podstatou je zistenie, že v ľudských bunkách vzniká porucha metabolizmu v procesoch, ktoré sú základom života. Jej závažnosť môžeme zistiť stanovením hladiny homocysteinu v krvi.

Akonáhle sa homocysteín nahromadí v krvi, dochádza k biochemickým procesom, ktoré môžu mať za následok aj poškodenie tkanivových štruktúr a ich funkcií...