19DZ_LS2..

Učiteľom meditácii a buddhistickej náuky centra Karma Thegsum Čholing je Láma Sangje.

Láma Sangje z Bratislavy úspešne ukončil v roku 2012 tradičné tri a pol ročné meditačné ústranie v Karmé Ling, USA pod vedením autentického učiteľa Khenpo Karthar Rinpočheho. Po návrate na Slovensko založil na pokyn Rinpočheho centrum tibetského buddhizmu línie Kagju v Bratislave. Láma Sangje vedie meditačné kurzy, školu buddhistickej náuky a ústrania doma i v zahraničí.