19DZ_lu1.

Ľubica Mižičková.  doktorka psychológie,

 

..žena tisícich tvári, ktorej krédom je „ spomaľ a oddýchni si „ ,

 

Je majiteľkou poradensko – vzdelávacej spoločnosti so sídlom v Bratislave. Venuje sa koučingu v oblasti osobných stratégií, ..tréningom v oblasti mäkkých zručností najmä prezentačným zručnostiam formou storytelling, ..mediálnym tréningom, ..biznis protokolu, ..zvládaniu stresu a nadmernej záťaže, ..vedie motivačné i komunikačné tréningy. Je konzultantkou vrcholových manažérov, politikov na Slovensku i v zahraničí. Jej prístup vychádza z poznania, že celok je viac než súhrn jeho častí.

 

...15 rokov viedla pro bono klub nezamestnaných a v súčasnosti vedie - po celom Slovensku i v zahraničí - Ateliér červených črievičiek, kde hlavnou témou je nový pohľad na vek, návrat k tomu, že zrelosť je méta.. celoživotne sa venuje podpore vzniku svojpomocných klubov, spolkov a dobrovoľníctvu.


...17 rokov spolu so svojimi synmi podnikala - bola majiteľkou prvej čajovne v Bratislave, kde sa krstila kniha, slovenský preklad Konfucia, organizovali sa mierové aktivity i prvé koncerty hudobníka Maoka, kde mali priestor mladí výtvarníci, tanečnice, diskutujúci študenti, cudzinci –podujatia ako pridaná hodnota exkluzívnej prípravy kvalitných čajov.