Ing. Klaudia Podmaníková19DZ_Klaudia_Podmanikova.
 

Vyštudovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, fakultu manažmentu  a ďalšie vzdelávania na tému homocysteín u Mudr. Erbena v Prahe a aj na tému Ajurvéda.


Vedie  detašovane pracovisko pražskej Poradne civilizačných chorôb MUDr. Erbena, ktorá poskytuje primárnu a sekundárnu prevenciu civilizačných chorôb na báze obnovy biochemického zdravia formou stanovenia hladiny homocysteínu (hcy).