Festival je venovaný pamiatke maliara, grafika, psychológa Zdeňka Hajného (30.1.1942 - 1.3.2014)
Stiahnite si aktuálny leták a program Dni zdravia
Leták | ČB program
Horný vestibul- výstava fotiek

Martin Nikodym

SVET OČAMI MARTINA NIKODYMA

Horný vestibul

Posedenie a rozjímanie pri exotických čajoch, zdravej kávy s reishi hubou, chlebíčkách a domácich zákuskoch vám počas festivalu ponúka:

Dolný Vestibul - pravé predsálie

interaktívna výstava

„Vedecká hračka“

Dolný Vestibul - pravé predsálie

interaktívna výstava

Hračky Bruder

Dolný vestibul

Predajná výstava remeselníkov z cechu historických remesiel

O nás

 

Pätnásťročný festival

alebo pozvánka na aprílové Dni zdravia v Bratislave

9. - 10. apríla 2011 v DK - RUŽINOV,

 

        Pätnásť rokov je v ľudskom živote vekom krehkého dozrievania, objavovania nových životných aspektov, ale aj hľadania vlastných koreňov. Pätnásť rokov v živote najstaršieho festivalu zdravia a životného štýlu na Slovensku je vekom upevňovania, prehlbovania a vzácneho dozrievania.

 

        Podľa Mgr. Petra Tótha, ideového otca a od prvopočiatkov aj hlavného organizátora festivalu, základný  zámer a cieľ  zostáva počas všetkých ročníkov podobný:

       - Hlavným poslaním Dní zdravia, festivalu zdravia a životného štýlu, je robiť osvetu, vytvárať  mostík spolupráce a vzájomnej komunikácie medzi  akademickou vedeckou obcou a predstaviteľmi alternatívneho, holistického pohľadu, či  ponúknuť výnimočnú  atmosféru a stabilnú úroveň  vysokého  odborného  kreditu  prednášok, praktických ukážok, konzultácií, workshopov, výstav, filmových projekcií a koncertov. V takto jedinečne vytvorenom    priestore  sa  môžu  naši návštevníci zoznámiť  na jednom mieste s rôznymi  metódami, technikami, prístupmi k spôsobu života, vyberať z nich  a vyskúšať si ich,  alebo sa iba prosto zamyslieť, nechať inšpirovať k tomu, aby sme niečo inak, efektívnejšie  spravili pre svoje zdravie a zdravý životný štýl.     

 

       Tento princíp na festivale funguje už viac ako pätnásť rokov. Pätnásť rokov je pomerne slušné číslo, silná tradícia. Ak prirovnáme vek festivalu  k  ľudskému veku, festival si prešiel  plienkovým obdobím, obdobím prvého vzdoru, naučil sa čítať a písať .... V pätnástich sa v živote človeka  dejú zásadné zmeny. Je to tak aj v živote festivalu? Má festival – pubertiak perspektívu?

 

      - Dúfam, že áno! Vznikol z Lásky, ako môj originálny spôsob oživenia myšlienky: „Nemožné  je len jedno z možných riešení! Venuj sa ostatným!“ . Domnievam sa, že naši návštevníci to cítia práve v samotnej atmosfére festivalu, v zvyšujúcej sa kvalite tém a v šírke programu.  Tak ako sa zmeny  dejú v našich životoch, dejú sa aj v živote festivalu, zmena je ale  život, stagnácia smrť. Aj v tomto jubilejnom ročníku preto otvára festival, okrem tradičných, konštitučných,  mnoho nových tém, nových pohľadov, predstaví a etabluje dokonca niekoľko „festivalovo“ nových, no veľmi podnetných  tvári. Verím, že naši návštevníci pocítia, že ide o zmeny kvalitatívne a že  festival postupne harmonicky dozrieva.

 

       Bratislavský Dom kultúry Ružinov teda už pätnásty raz ožije 9. – 10. apríla 2011 festivalovou atmosférou Dní zdravia. Aj tento rok sa budú konať pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava - Ružinov Dušana Pekára. Čaká na nás veľmi zaujímavý a pestrý program, vyberám z neho zopár typov na „prebudenie chuťových kanálikov“.

 

       Silným magnetom tohtoročného festivalu je prestížna vedecká kapacita Prof. Dr. Thomas Dávid, hlavný vedecký riaditeľ rakúsko-maďarského vedecko-výskumného laboratória Všeobecnej Bunkovej Kultúry, ktorý návštevníkom predstaví svoj CoD TM – Systém orthomolekulárnej rakovinovej terapie, K objaveniu tejto unikátnej terapie sa viaže zaujímavý príbeh.

        Na svojej rakúskej klinike  vypracoval Prof. Dr. Dávid nové chirurgické riešenie vykĺbenín bedrového kĺbu, ktoré sa stalo svetovým patentom. Vďaka tomuto vynálezu dostal pozvanie do južnej Ameriky, na známu ortopedickú kliniku v Sao Paulo. Práve tam sa stretol s človekom, ktorý zásadne zmenil jeho ďalší život. Tým človekom bol Katunka, šaman yanomanských indiánov. Vtedy  95-ročný šaman Dávida poveril operáciou svojho vnuka. Po úspešnej operácii a uzdravení dieťaťa, starý indián na znak vďaky profesora zasvätil do tajomstva svojej prírodnej medicíny. Rastlinami z tropických dažďových lesov liečia totiž  tamojší medicinmani choroby, ktoré sa u nás pokladajú za neporaziteľné. Prof. Dr. Thomas Dávid sa naučil, aké rastliny a aké čaje posilňujú imunitný systém natoľko, že organizmus si aj pri najťažších ochoreniach dokáže pomôcť. Rastliny, ktoré z  amazonského pralesa, doniesol domov do Viedne, boli dôkladne vedecky preskúmané a otestované. Vynikajúce  výsledky  dosiahol profesor Dávid pri pacientoch s nádorovým ochorením. Štatisticky významé reakcie boli vedcami zaznamenané pri deviatich druhoch nádorov. Ide o pacientov, ktorým lekárska veda už nedávala žiadnu nádej. Takmer u všetkých sa zlepšila kvalita života. Uplatňovanie fytoterapeutického systému CoD zahŕňa užívanie čaju, zmenu stravovacích návykov, životosprávy, či nastolenie pozitívneho vnútorného stavu a vedie nielen k liečbe nádorového ochorenia, k jednoznačnému posilneniu celého organizmu, ale aj k zmierneniu bolestí.

 

       Za silné lákadlo festivalu možno považovať aj maďarského psychológa z Budapešti Nagy Lajosa. Nagy Lajos je školiteľom a regionálnym koordinátorom IHA L.L.P. ( Medzinárodná asociácia hypnózy ) a na festival prichádza tento zaujímavý psychológ a hypnotizér  s prednáškou Hypnóza a symboly.

       Nagyova metodika vychádza z metodiky ericksonovskej hypnotickej psychoterapie a originálne ju dopĺňa v spôsoboch komunikácie. Nagy Lajos totiž pokladá v širšom zmysle hypnózu za osobitú formu komunikácie medzi dvoma ľuďmi, ich vedomím a podvedomím v zmenenom stave vedomia. Podobne ako Erickson aj Nagy vymedzuje hypnózu v užšom zmysle ich metódy ako ponorenie sa do intenzívneho prežitku a stav fungovania na nevedomej úrovni, bez interferencie vedomej mysle. Ich metóda hypnózy je zážitkovým učením a riešením problémov formou komunikácie medzi terapeutom a pacientom. Počas tejto komunikácie  dochádza medzi terapeutom a klientom k  pozitívnej interakcii,   ktorá ponúka  klientovi  „návod“ na odstránenia zábran, vedie ho k zmene priorít a k následnej zmene postojov a liečbe vlastnými liečivými mechanizmami. Takto vnímanú hypózu nepoužíva Nagy Lajos iba na riešenie terapeuticko-medicínskych, či psychologicko-psychických problémov, ale aj  k lepšiemu sústredeniu sa na vlastné myšlienky, hodnoty, spomienky a názory na život, či na relaxáciu a nerušený oddych, pričom  základnými princípmi je individualizácia a pozitívna motivácia. V praxi to znamená toľko, že terapeut bezprostredne pozoruje  chovanie klienta v hypnóze,  jeho prežívanie, necháva sa ním viesť a nasleduje ho. Nemanipuluje, neohraničuje jeho prežívanie a miesta, kam ide. Sleduje to jediný cieľ: plným vyladením sa  na klienta a jeho svet, vnímanie  (pacing), terapeut  následne ľahšie s klientom pracuje (leading). Táto terapeutická práca je primárne a aktívne zameraná na dosahovanie pozitívnej zmeny a nie je orientovaná na minulosť. Nagy súhlasí s Ericksonom, že nie je potrebné sa sústrediť na minulosť. Ku zmene môže dôjsť, bez toho, že človek pochopí, prečo problém vznikol. H.M. Erickson pomenovával to, čo ľudia robia kladne a tým podporoval zmenu. Treba objaviť a rozvíjať kladné stránky pacienta a napomôcť jeho prirodzenej schopnosti zvládať ťažkosti, riešiť problémy a vyliečiť sa sám.

 

       Hneď prvý deň festivalu sa návštevníkom predstaví aj unikátny kultivačný systém. Falun Gong (nazývaný aj Falun Dafa) je starobylá kultivačná metóda na zušľachťovanie mysle, tela a ducha. Súbor piatich cvičení  otvára energetické dráhy, očisťuje telo, uvoľňuje stres, prináša  celkové zvýšenie vnútornej energie, ktorá zušľachťuje princípy Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti.  

     - Tieto cvičenia sú vhodné pre ľudí každého veku a majú priaznivý účinok na zlepšenie zdravia, preto návštevníkov festivalu rada s Falun Gong bližšie zoznámim. - hotuje sa Jarmila Ursínyová-Žákovská, ktorá bude o tomto  Zakázanom cvičení hovoriť vo svojej prednáške. Jarmila Ursínyová-Žákovská pre váhajúcich  prízvukuje:

    - Kultivačný systém Falun Gong neobsahuje žiadne náboženské rituály, nemá žiadne politické ambície ani formálne členstvo. Všetky aktivity vykonávajú dobrovoľníci a sú úplne bezplatné. Všetky materiály je možné získať zdarma z internetu.

 

       Láma Tibor Geljen návštevníkov uvedie do sveta tibetského budhizmu v prednáške Tibetské liečivé meditácie.   Pôjde o  prednášku  naplnenú viac ako tridsaťročnými skúsenosťami. 

       Láma Geljen a jeho manželka sú  zakladateľmi prvého budhistického meditačného centra na Slovensku. V januári 1997  sa na svojej púti po svätých miestach Nepálu a Indie stretli s J.S. Dalajlámom. Jeho Svätosť im dal požehnanie na založenie oficiálneho meditačného centra na Slovensku. Po príchode domov predali svoje doterajšie byty a kúpili rodinný dom v Andovciach, pri Nových Zámkoch a vytvorili meditačné centrum Džonang Taši Čö Ling. Odvtedy sa v meditačnom centre konalo už viac než 100 meditačných odlúčení. Návštevníci prednášky lámu Geljena sa teda majú zjavne na čo tešiť, veď bezprostredne po prednáške môžu okúsiť aj meditačnú prax na rovnomennom workshope.

 

       Festivalovú premiéru zažije Adriana Jánošíková. Témou jej prednášky, praktických ukážok a workshopu bude Masáž detí, dojčenie a vzťahová väzba.

      - Keď hladkáme a túlime sa s našimi deťmi, dávame im pocit tepla, bezpečia a lásky, pomáhame im vytvárať si sebadôveru a istotu do ďalšieho života. A keď ich hladíme cielene, už je to vlastne jemná masáž. Prispieva k harmonizácií detského organizmu, ovplyvňuje svalstvo a tým správne držanie tela, podporuje tok krvi a lymfy, stimuluje pokožku a jednotlivé nervové zakončenia, napomáha prúdeniu energie v tele, zvyšuje obranyschopnosť organizmu. – tvrdí táto charizmatická poradkyňa v oblasti masáží dojčiat i väčších detí, aromaterapie, dojčenia, matka troch krásnych detičiek z Podpoľania. Jej cenné rady, skúsenosti a návody uvíta nejedna mamička, či otecko, ktoré svoje rodičovstvo berú zodpovedne a chcú byť svojim deťom na blízku a na pomoci prirodzenými metódami príjemnými pre obe strany.  

 

       Prvý deň festivalu obohatí prednáška Patrika Bálinta o Regresnej terapii. Veľký záujem predpokladá organizátor aj o prednášky O láske a vzťahoch Ing. Miroslava Hrabicu, Hildegarda z Bingenu- život a dielo stredovekej mystičky a lekárky Tomáša  Poláka, Samoliečenie, prevencia – liečba  budúcnosti Ing. Jána Horvátha, Komunikačné pozície v strese podľa modeli Virginia Satirovej PhDr. Nadi Feketovej, Dôvera pre vaše zdravie Ľubice Koštialovej a Prírodná kozmetika a zdravie Ing. Jána Tótha. Mária Kmeťová a RNDr. Janka Galošová CSc. nás budú nabádať: Poznaj sám seba a na workshopoch  návštevník stretne Jasminu Davtyan – Žena-muž-vzťahy, vplyv a role v nich – konštelácie a Adrianu Baranyany – Tvorbou k zušľachteniu ducha – maľba na hodváb. Prvý deň ukončí Anjelský rituál na liečenie.

 

      Druhý deň nebude o nič menej zaujímavý a určite sa ho oplatí nevynechať, veď exkluzivita osobnosti a tém bije do očí na prvý pohľad. RNDr. Mária a Svatava Blehové prídu návštevníkov upozorniť na Šokujúcu pravdu o vode, RNDr. Zita Baraňayová bude hovoriť o Operácii bez noža – liečivej moci hladovky, témou prednášky Zlatice Mokráňovej bude v dnešnej dobe tak aktuálny Syndróm vyhorenia a od Ing. arch. Čellára Tibora sa  priučíme Intuitívnemu feng shui.

      

       Alternatívci a ezoterici si prídu na svoje na prednáškach Iva Johhanesa Daněka Metatron a energie Novej doby, Diany Grellovej Fungujúce a liečivé vzťahy, Angeliky Vávrovej Vedieť sa rozhodnúť, Ing. Evy Krčmárikovej Geomantia a PhDr. Karola Kleinmanna Tajomné „palmové listy“ a magická India. Bez povšimnutia zaiste nezostane ani prednáška dvojice Šupa – Valentovič – Kliatba povrchnosti – Duchovný pohľad na ľudskú civilizáciu.

 

       Pokiaľ vás fascinuje svet Kaligrafie, je tu pre vás pripravená výstava a workshop Ginšó Seiko.

 

       Prednáška Drahomíry Fridrichovej Pes ako liečiteľ človeka – canisterapia bude počas dňa pokračovať konkrétnymi ukážkami a terapiami so psami. Praktické ukážky konštelácií na tému Dedičstvo genetiky bude viesť Tatiana Bielovičová a Mystické maľovanie Gabriel Wagner. Mária a Svatava Blehové ukončia festivalový deň Posedením s Pentagramom.

 

       Počas celého festivalu budú prebiehať projekcie kameramana Mikiho Gucmana; Slovenskej agentúry pre rozvoj cestovného ruchu z cyklu Všade dobre, doma naj a filmu Poddunajsko, umelecký dokument z produkcie STV Generacie; TATRY DUNAU CUP 2010, a filmy z dielne CK BUBO.

 

       Festival bude mať od 4. do 7 apríla aj rad sprievodných programov a akcií v Bratislave, v Andovciach pri Nových Zámkoch, vo Fiľakove, v Dunajskej Strede a v Lučenci. Zdôrazniť sa mi žiada práve sprievodný program v Čajovni My a mama v Bratislave PhDr. Ľubice Mižičkovej. V čajovni nás čaká jej prednáška Spomaľ, oddýchni si a buď, prednáška Dr. Aju Georga z Ajurvédskeho centra Objav svoju rovnováhu a stretnutie s Jurajom GajdošomJógou.

 

       Pätnásťročný festivalový jubilant teda ponúka širokospektrálny program a fascinujúcu atmosféru a pozýva druhý aprílový víkend, v dňoch 9.-10.4.2011, do Domu kultúry Ružinov v Bratislave.

 

      Myslím si, že toto pozvanie nejde odmietnuť. Osobne si  tento dátum v kalendári značím.

      Čo vy? 

 

 

Bratislava 15.marca 2011                                                                        Magda Kmeťková

 

 

 

 

 

14. Dni zdravia v Bratislave 17. –18. apríl 2010


2.4. 10, 09:22

 

festival zdravého životného štýlu


O pár otázok sme požiadali organizátora festivalu Mgr. Petra Tótha

V čom sa odlišujú Dni zdravia s pribúdajúcimi ročníkmi?

Cieľom festivalu je v prvom rade robiť osvetu a – v dobrom slova zmysle - vytvárať akýsi mostík medzi takzvanou akademickou vedeckou obcou a predstaviteľmi holistického pohľadu. Vytvoriť vzájomný doplnok medzi predstaviteľmi Descartovho /príčina -> dôsledok/ pohľadu na svet a predstaviteľmi, ktorí vnímajú veci v systéme, uvedomujúc si relativizmus pozorovateľa a hlavne to, ako sa zadefinujú parametre a podmienky skúmaného predmetu. Treba si uvedomiť, že dnes veda predpokladá, že pozná, presnejšie vie, len o 3% hmoty z celého vesmíru. Čo je veľmi málo, a to len vieme o existencii. Vôbec nepoznáme všetky jeho zákonitosti a aj z toho mála robíme ďalekosiahle uzávery. Ak si zoberieme históriu novodobej tzv. alopatickej medicíny, tak musíme konštatovať, že je to história omylov. Myslím si, že byť ezoterikom znamená len toľko, že určitým spôsobom skúmame diania vo svete okolo nás. Znamená to, že ezoterik je ochotný zo svojej prirodzenej zvedavosti preskúmať aj svet za hranicami kladenými tzv. dogmatickou vedeckou obcou. Samozrejme každá jednostrannosť vedie ku skreslenému vnímaniu tej istej reality. Preto sa snažím aj na festivale dať priestor pokrokovým mysliteľom z rôznych oblastí života.

Samotný festival má názov Dni zdravia, niektoré témy so zdravím súvisia však okrajovo...

Pred 15 – 16 rokmi, kedy som uvažoval, ako nazvať festival, ako vytvoriť všeobecné ale predsa jedinečné KNOW-HOW vlastného festivalu, tak som si vybral názov DNI ZDRAVIA. A to preto, lebo festival, samozrejme bez snahy o úplnosť, ale predsa sa snaží rok čo rok dať priestor čo najväčšej škále predstaviteľov z rôznych oblastí života. Festival by som mohol nazvať aj festivalom života alebo festivalom zdravého života a podobne. Okrem odborných prednášok priestor majú aj historickí remeselníci, každoročne je súčasťou festivalu aj výstava umeleckých diel, je tam možnosť konzultácií s rôznymi odborníkmi reprezentujúcimi zdravý životný štýl, návštevníci môžu ochutnať zdravú stravu, posedieť v čajovni a nechýbajú ani predajcovia...
Prednášajúci naozaj zastupujú čo možno najširšiu tematickú škálu z najrozličnejších oblastí, kde dosahujú výborné výsledky. To, že ide o najstarší a ešte stále pôsobiaci festival daného štýlu na Slovensku, už samo o seba dokumentuje, že sa každoročne podarí niečo cenné a hodnotné vytvoriť. Rovnako ako skutočnosť, že iní organizátori chodia pre tipy na festival, už samo o sebe hodnotí kladne nielen nápad, ale aj prácu všetkých, ktorí sa o úspech nášho festivalu nejakým spôsobom pričinia. Ohlasy či od prednášajúcich či návštevníkov alebo tých, ktorí sa nejakou formou spolupodieľajú organizačne alebo akoukoľvek formou podpory, sú už dlhé roky vynikajúce.


Ako sa pripravoval tento ročník a s čím chcete osloviť návštevníkov?

Každoročne základným pilierom sú prednášky praktického a paralelne filozofického charakteru. Akási konfrontácia mysliteľskej oblasti paralelne s výsledkami tzv. exaktných odborníkov. Popri týchto základných princípoch sa samozrejme snažím každoročne zabezpečiť aj patričnú širokú paletu „farebnosti“ tém.

Dni nesú v sebe predsa len slovíčko zdravie, takže ako ku zdraviu podujatím prispejete konkrétne?

Snažím sa, ako som už v úvode povedal, ponúknuť ľuďom rôzne pohľady, aby sa zastavili a porozmýšľali nad hodnotami života. Ak im dám len inšpiráciu, aby sa na niektoré veci zo svojho života pozreli aj v iných súvislostiach, tak už festival splnil svoj cieľ. Ak našli nápad, ako sebe alebo svojmu okoliu v určitých situáciách pomôcť. Tak pomohol aj festival. Ak sa odhodlali ku takým zmenám, ktoré im prinesú šťastnejšie všedné dni, tak tak isto festival splnil svoje poslanie a myslím si, že by sme ešte dlho mohli vymenovávať....

Aké sú v dnešnej dobe naše najväčšie prehrešky voči zdraviu?

Dosť ťažko sa mi odpovedá na túto otázku, najmä ak nechcem vymenovávať obyčaje každému známe alebo frázy bežne používané, ale hádam neosobná sebeckosť, ktorá vedie k tomu, že si ničíme svoje životné prostredie. Veď čo nie je na mojom dvore, to sa ma netýka. Ďalej temnota ducha, kedy nie sme schopní a ochotní prijať inakosť ostatných, a preto sa navzájom či už činmi alebo slovami „otravujeme“... a keď si nectíme iných, nevieme ctiť ani seba samých. Ak nemáme úctu k sebe samému, k vlastným myšlienkam, cnostným ušľachtilým citom, tak si nevážime ani našu telesnú schránku, a preto konáme v rozpore s tým, čo telo potrebuje. Smutné na tom je, že vlastnú zodpovednosť po tom prenášame na spoločnosť, na rôzne inštitúcie, na okolnosti, na akože „zodpovedných“ z nášho okolia.

Máte pre nás odkaz, ako sa stať vyrovnaným a tým hádam aj šťastným?

Tu mi napadá jedno z mojich životných motto, pochádza od Miloša Formana:

„Snažím sa sledovať tých, čo hľadajú pravdu,
ale utekám od tých, čo hlásajú, že ju našli.“

Na záver hádam ešte toľko, že tento ročník festivalu venujem pamiatke úžasnému Človeku, priateľovi, účastníkovi mnohých ročníkov a to nedávno zosnulému Jarkovi Bakovi.


Ďakujem za rozhovor
Katka Bednářová

© 2011 Všetky práva vyhradené | Zmena programu vyhradená