Počas koučingového procesu sa rozprávame s klientom. Dávame cielené, silné a intervenčné otázky. Spoločne s klientom pracujeme na jeho témach. Pozeráme na jeho životnú cestu, ciele a možnosti. Až v jednom zázračnom momente sa objaví plamienok v očiach klienta, tzv. AHA moment, keď uvidí možnosti riešenia svojej životnej situácie, svojich problémov, keď objaví v sebe schopnosť a silu riešiť to, s čím sa už možno dlhšie zaoberá a z čoho nevidel cestu von. Ten zázračný moment zmobilizuje obrovské energie, schopnosť konať, konať samostatne, je to posilnenie jeho sebaistoty. Zázraky sa nestanú na koučingovom sedení, tam sa len zablysne, ale naozaj prichádzajú potom, keď zodpovednosť za Váš život už máte pevne vo svojich rukách! A ten plamienok v očiach nevyhasne!