bero_13.

Doc. RNDr. Peter Bero PhD.

zameranie: matematika, fyzika, filozofia, psychológia


učiteľ: základná škola, gymnázium, univerzita, kouč


manažér: vedúci oddelenia, riaditeľ, generálny riaditeľ, CEO, viceprezident


autor: vedecké práce, učebnice, popularizačné knihy, scenáre, rozprávky


identita: rozprávač


túžby: odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti iným, mať svoj život vo vlastných rukách