Kalendár z roku 2011 a výstava "Gunungan" - Strom života, predstavujú konfrontáciu východnej a západnej kultúry, hľadanie Barb31.spoločných prvkov medzi rôznymi náboženstvami, tradíciami, zvykmi a spoločenskýmiBarbi2. konvenciami- troch svetov kresťanstva, hinduizmu a islamu, tak ako som zažila existovať spolu v harmónii a v pochopení počas môjho ročného pobytu v Indonézií. Most porozumenia medzi dvoma síce vzdialenými, no predsa blízkymi svetmi.

Kolobeh života i jeho každoročný cyklus nám odhalí nové paralely medzi svetmi, ktoré poznáme väčšinou len zo správPomocou známych námetov v pre nás nezvyčajnej výtvarnej forme nás núti odpútať sa od kultúrnych rozdielov a vycítiť podstatu zachyteného okamihu.

Využitím motívov jedného z najstarších bábkových divadiel- wayangu a kombináciou výrazových prostriedkov vytvára diela, ktorých symbolika je zrozumiteľná ľudom z oboch krajín.

 

Obrazy –originály hĺbkotlačových grafík je možné vidieť, prípadne kúpiť a dohodnúť sa po telefonickej dohode s asistentkou p. Paulovičovou +421 905 542 714

 

www.barbpaul.com