Wagner01.

MYSTICKÁ ŠKOLA KRESLENIA A MAĽOVANIA OBRAZOV

 

Mystická škola kreslenia a maľovania obrazov
je určená pre tých, ktorí majú záujem zmeniť samých seba, a tak vziať svoj život, v rámci možností, do vlastných rúk.

Cez kreslenie a maľovanie vzniká premena a pretavba samotnej podstaty žiaka a pritom nie je nutné vedieť kresliť.

Mystická škola kreslenia a maľovania obrazov učí princípy, zákony a zákonitosti maľovania mystických obrazov.

Osvojuje využitie a úlohu symbolov, vrátane všetkých podporných prvkov dôležitých pre mystickú maľbu, z hľadiska obsahového a energetického vyžarovania.

Forma, akou je mystické kreslenie a maľovanie vedené, je vhodná na dosiahnutie úspechu a priblíženie sa k určenému cieľu.

Treba si však uvedomiť, že napriek tomu,
že celkový spôsob učenia žiakov prebieha hrou, zábavou, relaxom a oddychom, nadobudnuté informácie treba vhodnou formou spracovávať a celý proces brať zodpovedne.

Mystická škola kreslenia a maľovania obrazov
učí a ukazuje možnosti, ako sa dajú niektoré veci, problémy zmeniť a riešiť.
Wagner02.
V nakreslených obrázkoch sú jasne znázornené rôzne životné záhady, ich podstaty a problémy.

Sú skutočným zrkadlom vnútornej podstaty našej osobnosti, našej duše.

Pre veľkú väčšinu doteraz zúčastnených žiakov
je Mystická škola kreslenia a maľovania obrazov hnacím motorom vpred a inšpiráciou do budúcnosti.

Zároveň ponúka netradičné formy a návody na poodhalenie základných kľúčov a podporných modelov, aby sa jednotlivec a spoločnosť mohla
na rôzne situácie pozrieť aj z iných uhlov pohľadu.

A tak získať nadhľad a väčšie pochopenie.

Mystická škola kreslenia a maľovania obrazov nesľubuje zázraky, ale ponúka možnosti, ako ísť ďalej a vystúpiť z bludného kruhu
vlastného zakuklenia sa a nezdravých stereotypov.

 

www.wagner-art.sk

www.mystickemalovanie.sk