nova_akropolis_illustr.      Prvá prednáška praktického kurzu filozofie a psychológie.

      Kurz praktickej filozofie a psychológie ponúka 14 zaujímavých tém z klasického filozofického myslenia staroveku. Je kombináciou prednášok, filozofických dialógov a praktických cvičení pre rozvoj osobnosti. Prináša ucelený prehľad významných hodnotových a myšlienkových pokladov z celého sveta

 

www.akropolis.sk