Komunikačné pozície v strese (prednáška a demonštrácia)

 

      Prednáška je príležitosťou dozvedieť sa viac o prístupe V. Satirovej a prakticky si vyskúšať univerzálne komunikačné pozície  strese.

 

      Virginia Satirová je pokladaná za jednu zo zakladateliek rodinnej terapie.

      Po mnohoročnom pozorovaní interakcií medzi ľuďmi dospela k záveru, že existujú univerzálne modely, ako ľudia komunikujú v stresových situáciách, keď je ohrozené ich bezpečie, stabilita, ich hodnota seba.

 

      V. Satirová zdôrazňovala, že na našich telách, či si to uvedomujeme alebo nie, sa prejavuje naša sebaúcta, naše pochybnosti o vlastnej hodnote, a to predovšetkým v stresových situáciách. Majúc toto na mysli, Satirová vymyslela určité fyzické postoje, aby pomohla ľuďom oboznámiť sa s ich telesnými prejavmi, ktoré sú viditeľné pre druhých ľudí, ale nie vždy zrejmé im samotným. Všetky obličajové a vokálne prejavy prehnala a rozšírila na celé telo, aby to nikto nemohol prehliadnuť. Nazvala ich komunikačnými pozíciami v strese. Sú univerzálne, používajú ich muži i ženy, deti i dospelí, ľudia rôznej farby pleti a národností.

 www.satir-institute.sk