Zdravie chápeme často ako stav nášho  tela. Naučili sme sa už, že závisí od stravovacích návykov, od spôsobu života, vplyvu prostredia, medziľudských vzťahov atď. Mnoho fenoménov týkajúcich sa zdravia ale vysvetliť nevieme - prečo choroby u niekoho prepuknú u niekoho nie, prečo sú niektoré neliečiteľné, prečo sú niektoré dedičné... Málokto vie, že onemocnenia sú výsledkom zlého stavu nášho vnútorného energetického systému. Tento si poškodzujeme hlavne tým, že nevieme odpoveď na otázku: "Kto som?" Ak nevieme, kto sme, nevieme, čo je pre nás dobré, čo zlé, o čo sa máme snažiť, v čom spočíva zmysel nášho života. Nevieme to preto, že nemáme spojenie so silou, ktorá nás vytvorila.

     Odpradávna sa preto mnohí mudrci a svätci, medzi nimi aj Ježiš kristus, snažili ľuďom pomôcť dosiahnuť toto spojenie, ktoré sa nazýva joga. Sahadža joga znamená spontánne spojenie so spomínanou silou. Umožňuje človeku na svojich dlaniach a v prstoch cítiť stav svojho energetického systému, odhaliť príčiny svojich problémov a navyše mu dá schopnosť dať všetky poškodené centrá do poriadku, to jest človek sa vylieči zo všetkých chorôb a naučí sa im predchádzať.

     Preto sme siahli po citáte jednej z najvýznamnejších osobností  staroveku - po slovách Sokrata:

"Poznaj sám seba."

     Sahadža joga, spontánne spojenie, ľuďom umožní spoznať samého seba a dá im techniky, vďaka ktorým sa ich zdravotný i duševný stav môže dostať do optimálneho stavu.