GENERÁCIE

 

Generacie_Drevený kostol na Liptove.Človek a príroda. Sú nerozlučne v spojení, vzájomne spútaný.

Generacie_Súľovské skaly.

Tak ako sa príroda nezmazateľne zapísala do tváre človeka, tak sa jeho dielo zapísalo do tváre prírody. Ľudia si od nepamäti hľadajú svoje miesto vo svete  a pátrajú po zmysle života.

 

Jedna generácia za druhou si dáva neustále tú istú otázku: „Odkiaľ prichádzame a kam smerujeme?“ To je otázka, ktorá stojí v centre záujmu tohto filmu.

Generacie_Liptovská Mara.Netradičná kompozícia záberov, strihová montáž, zosúladenie obrazu s hudbou nedáva jednoznačnú odpoveď. Je tu však niečo, čo zasahuje vnútro človeka, čo rozochvieva dušu a vytvára priestor na zamyslenie sa.Generacie_Karpaty.

 

Film STV – produkcia Milan Gucman