GEOMANTIA

 

     Pôvod geomantie a súčasná geomantia, skúmanie neviditeľných dimenzií prírody a krajiny, Fyzická, éterická a duchovná rovina miesta, Reč tela stromov, Bytosti elementu Vody, Zeme, Ohňa a Vzduchu, silové miesta Bratislavy, Čakrový systém Bratislavy, Princíp trojjedinosti Bohyne a jeho vyjadrenie v centre mesta, Pupok Bratislavy, Genius Loci Bratislavy.       

 

 www.archea.sk