Základom čajového extraktu CoD TM a Cieleného stravovacieho systému
( podľa assoc. prof. mag. Dr. Thomasa Dávida a Dr. Li Qina ) je detoxikačná, vitalizačná čajová kúra, ako aj radikálna a pozitívna zmena stravovania a životosprávy.
     Desaťročné klinické skúsenosti potvrdzujú, že sa aplikáciou tohto systému, neobmedzené rozmnožovanie deformovaných buniek, ako aj životu nebezpečné vytváranie metastáz, môže zastaviť. V niektorých prípadoch môžeme pozorovať celkové zmiznutie nádorov ( totálna remisia ). Súčasne, značne sa predĺži život chorých, ich laboratórne výsledky sa normalizujú, významne sa zlepší aj ich výkonnosť a kvalita života.
     Pri prípadnej súbežnej chemoterapii môžeme spozorovať umocnenie malignotoxického usmrcovanie rakovinových buniek ) účinku chemoterapie, ako aj podstatné zníženie negatívnych vedľajších účinkov, respektíve bolesti, ktoré sú charakteristické pre chemo- a rádioterapiu.
     Použitie systému CoD TM , ako sprievodnej terapie pri rakovine a slabej imunity, povzbudzuje ( aktivuje ) odolnosť a samoliečiteľskú schopnosť organizmu.
     Vzhľadom na synergický efekt jednotlivých látok čajovej zmesi možno z vedeckého hľadiska povedať, že fytoterapeutický systém prof. Dr. Thomasa Dávida vo svojej celistvosti spĺňa tri funkcie: primárne odbúranie jedovatých látok z tela, posilnenie obranných síl organizmu, zabránenie rastu nádorových buniek, ako aj antiangiogenetický účinok, čo vedie k porušeniu, prípadne prerušeniu zásobovania nádorov a metastáz v tele krvou.

     CoD TM je výživový prípravok, tropická čajová zmes, prírodného rastlinného pôvodu, bez vedľajších účinkov