canisterapia2.Pes ako liečiteľ človeka

Zvieratá sa stali našimi životnými partnermi. Sú súčasťou rodiny, dôverníkmi, ktorí môžu všetko vidieť a počuť a ktorí nikdy nezradia. Delíme sa s nimi o emócie, upokojujú nás, napĺňajú nám dušu a vypĺňajú samotu. A pomáhajú nám aj pri liečení nejednej diagnózy. V posledných rokoch sa využíva asistovaná terapia psami – canisterapia ako doplnok klasickej medicíny.

Budúci liečiteľ
Canisterapia sa môže robiť s akýmkoľvek psím plemenom. Nemusí to byť špeciálne vyšľachtený pes na terapiu, s úspechom sa používajú nielen čistokrvné rasy, ale aj rôzne pouličné zmesky. Dôležité je, aby to bol pokojný, vyrovnaný a ovládateľný pes, ktorý má rád ľudí a ktorého nerozhádžu neočakávané zvuky, prudké pohyby či krik detí. Od šteňacieho veku však musí žiť so svojím pánom doma, nie v koterci, pretože len vtedy si dokáže vytvoriť silný vzťah k človeku. 

Dobrý a zlý pes
"Nie je vhodný a nevhodný pes. Canisterapiu môže robiť v podstate každý pes. Ako terapeuti pracovali aj americkí stafordi či stafordshirskí bulteriéri a mali veľmi dobré výsledky. Záleží na spôsobe odchovu, na výchove a na jeho majiteľovi. Pretože zlý pes neexistuje, existujú len bojoví majitelia," tvrdí cvičiteľka psov Drahomíra Fridrichová. 

Ako pomáhajúcanisterapia1.
V čom spočíva terapia psami? Deti, ale aj dospelí sa so psom najmä maznajú. Zviera je pre nich kamarát, ktorý uspokojuje ich citové potreby a rozvíja sociálne väzby, napr. pri autizme alebo Downovom syndróme. Pri vážnejšom postihnutí, napríklad pri detskej mozgovej obrne či skleróze multiplex, sa používa tzv. polohovanie – pes sa rôzne natočí a podľa potreby mení polohu. Pacient si napríklad cez zviera, ktoré leží na boku, prehadzuje nohy, natiahne sa vedľa neho, položí si naň hlavu, ruky. Chorý vníma teplo zvieraťa, postupne si prehrieva končatiny. Najmä deťom sa pri tom uvoľňujú svaly a zbavujú sa svalových kŕčov.

Canisterapia však aj znižuje stres a tepnový tlak, pomáha pri depresiách či zvyšuje sebadôveru

 

Odporúčanie lekára
Ako v praxi funguje canisterapia? „Pracujeme vždy na odporúčanie lekára, špeciálneho pedagóga, psychiatra či psychológa. Podľa toho, akú má klient diagnózu, pod vedením špecialistu určíme spôsob liečby, čas a cieľ, ktorý má psík vyriešiť. Každý pes má pracovnú knižku, presné záznamy z každej terapeutickej hodiny, aby sme vedeli, či liečba naozaj  a ako pomáha, " vysvetľuje Drahomíra Fridrichová.

Text: Vera Hojsíková pre Pravdu