Všade dobre, doma naj!

 

Cyklus televíznych filmov z regiónov Slovenska

zameraných na podporu domáceho cestovného ruchu

 

    Projekt pozostáva z cyklu 9 krátkych televíznych filmov, prostredníctvom ktorých predstavíme turistické lokality a atrakcie v regiónoch Slovenska, a zároveň predstavíme víziu optimálneho strávenia dovolenky v regióne (historická turistika, turistika, wellness, cykloturistický výlet, gastro a vínna turistika, prírodné zaujímavosti, jaskyniarstvo a pod.).

    Projekt je primárne zameraný predovšetkým na vytváranie a sprostredkovanie nových impulzov a námetov ako a akým spôsobom tráviť chvíle oddychu. Zameriava sa predovšetkým na menej známe a málo propagované destinácie domáceho cestovného ruchu v turisticky zdanlivo „menej atraktívnych“ regiónoch, respektíve na menej známe turistické ciele v tých regiónoch, ktoré sú z hľadiska zimnej a letnej turistiky dostatočne spropagované prostredníctvom známych lyžiarskych stredísk či vodných plôch.

 

 

účinkujú

 

Martin Nikodým

Ivan Tuli Vojtek

Roman Pomajbo

Jano Snopko

Marek Ťapák

Matej Landl

 

v spolupráci

Mgr. Miki Gucman

so STREAMLINE, s.r.o.

vyrobila

TV PATRIOT

pre

SACR

Slovenská agentúra pre rozvoj  cestovného ruchu