Hildegarda1. 

          Hildegarda z Bingenu

 

           O Hiledgarde z Bingenu, jednej z najpozoruhodnejších ženských postáv v stredoveku, ktorá sa vo všetkej skromnosti nazývala „indocta“ – čo by sa dalo preložiť ako nevzdelaná, môžeme pokojne hovoriť ako o teologičke, prírodovedkyni, lekárke, spisovateľke, vizionárke, skladateľke a psychologičke.

            Napriek jej neľahkému detstvu, ktoré komplikoval dar – schopnosť vidieť veci pre bežného človeka neviditeľné, sa z nej stala na jednej strane veľkorysá a zhovievavá, na druhej strane nesmierne odvážna žena.

            S pod jej rúk vyšlo cez sedemdesiat hudobných diel,  tri obsiahle vizionárske knihy, jedna prírodovedná kniha a obrovské množstvo korešpondencie z bežným ľudom ale aj z vysokými cirkevnými predstaviteľmi.Hildegarda2.

            Napriek tomu, že kázanie a výklad svätého písma bol v jej období výsadou kňazov, prostredníctvom svojich vízií vysvetľovala biblické citáty, vydala sa na cesty, na ktorých kázala, zaujímala závažné teologické stanoviská a nebála sa ostro kritizovať cirkevných a svetských hodnostárov.

            Človek je v jej výkladoch súčasťou prírody a minerály, rastliny a zvieratá sú základným zdrojom v jej širokom liečebnom umení. Vo všeobecnosti hovorí, že  život človeka pulzuje v takte prírody.

            Hildegarda z Bingenu vytvorila dielo, ktoré sa možno viac prihovára dnešnému človeku ako človeku z jej doby a ponúka mu hlboké poznanie a inšpiráciu. 

 

www.novaakropolis.sk