Nova_akropolis_logo.      Nova Akropolis - Jej začiatky

      Od doby, keď bola pred 54 rokmi v roku 1957 vytvorená, sa Kultúrna asociácia Nová Akropolis venovala mládeži a jej lepšiemu filozofickému formovaniu prispôsobenému súčasnej dobe, to všetko nezávisle a bez akéhokoľvek vplyvu náboženského, politického alebo spoločensko-ekonomického.

       Profesor Jorge Angel Livraga Rizzi, iniciátor projektu, zhromaždil mladých študentov a absolventov vysokých škôl, ku ktorým sa vzápätí pripojili osobnosti umeleckého a kultúrneho sveta, ktorých pritiahla myšlienka a hnutie obohacujúce ducha, poučné pre všetkých. Nová Akropolis je v Argentíne uznávaná ako verejne prospešná Nadácia od počiatku sedemdesiatych rokov vďaka svojej sociálnej a kultúrnej činnosti. V tej dobe získala medzinárodný charakter.

       Dnes sa Kultúrna asociácia Nová Akropolis nachádza vo viac než štyridsiatich štátoch a združuje viac než 10 000 aktívnych členov a stovky tisíc sympatizantov, ktorí hovoria viac než pätnástimi jazykmi a reprezentujú širokú škálu vyznania, etnického pôvodu a kultúrneho dedičstva ako veľkolepý príklad súžitia a porozumenia.

 

      Jej zakladateľ

       Profesor Livraga bol talianskej národnosti a narodil sa v Buenos Aires v roku 1930. Študoval medicínu, dejiny umenia a filozofiu na Univerzite v tomto meste. Zomrel v Madride v roku 1991.

       Ako sám v 50 rokoch výstižne popísal, jeho projekt spočíval vo vytvorení Filozofickej Školy "na klasický spôsob", v ktorej sa budú vyučovať poznatky o rôznych duchovných a filozofických tradíciách ľudstva, a takto sa znovu získa klasický ideál Filozofie ako prostriedku pre ľudskejšiu a úplnejšiu existenciu.

       Počas svojho života sa profesor Livraga venoval podpore bratstva medzi jednotlivcami a národmi, bojoval s materiálnou a morálnou biedou svojich súčasníkov a obhajoval slobodu vyznania a prejavu všade tam, kde zbadal, že sú ohrozené.

       Uverejnil najrôznejšie diela: štúdie o starodávnych kultúrach a civilizáciách, romány, filozofické eseje a úvahy o súčasnom svete a rovnako aj množstvo článkov. Jeho práca bola okrem iného ocenená udelením Kríža Paríža za umenie, vedu a literatúru v roku 1976 a jeho prijatím za člena do Burckhardtovej Akadémie. V roku 1951 obdržal prvú Štátnu cenu poézie v Argentíne.

       Svoj život venoval službe humanistickému ideálu, ktorý inšpiruje a oživuje Kultúrna asociácia Nová Akropolis a po svojej smrti odkázal celý svoj majetok tejto inštitúcii: svoj rodný dom a svoju osobnú zbierku umeleckých predmetov pre vytvorenie múzea.

www.akropolis.sk