sahadza_dallosova.RNDr. Jana Dallosová, CSc.

        absolvovala štúdium fyzikálnej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po doktorantskom štúdiu vyučovala dva roky na súkromnom gymnáziu v Bratislave a po narodení dcéry (Zuzana, 1995) sa presťahovala do Viedne za manželom, kde doteraz býva. Okrem súkromného vyučovania sa venuje tvorbe pre deti (kniha Ježibabka Celestínka (2005), ilustrácie ku knihe p.Varadinovej Rozprávočky kvapky Janky (2008), maľuje a prekladá.

        Od roku 1991 sa venuje Sahadža joge, ktorá dala jej životu zmysel a naplnila každý jeho okamih  nádejou a radosťou, pretože jej pomohla pochopiť súvislosti , podstatu rozličných kultúr a náboženstiev  a dala jej silu a poznatky podieľať sa na riešení rozmanitých  problémov.