kleinmann-1.  PhDr. Karol Kleinmann

 

     Vyštudoval psychológiu na FFUK v Bratislave, atestoval v odbore klinická psychológia. Absolvent výcviku v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii v Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy v Prahe a je absolvent Komunikačnej hypnotickej a nehypnotickej psychoterapie M.H. Eriksona v Brne. Absolvoval tréningové semináre v rodinnej psychoterapii. Má ukončené 2-ročné postgraduálne štúdium na FF UK z dopravnej psychológie a certifikačný kurz na SZU. Získal certifikát Slovenskej komory psychológov pre klinickú, poradenskú a personálnu psychológiu a psychoterapiu. Je registrovaný ako výcvikový psychoterapeut v Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy v Prahe.

     Externe vyučuje klinickú psychológiu a psychoterapiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave a prednáša psychoanalýzu na Slovenskom psychoterapeutickom inštitúte.

     V súčasnom období bol zvolený za 1. viceprezidenta Slovenskej komory psychologov. Je riaditeľom spoločnosti Salvus, kde je aj odborný garant pre klinickú psychológiu. V privátnej praxi je od roku 1993.

Profesionálna špecializácia: 

     Psychoanalytická (dynamická) psychoterapia, hypnoterapia pri úzkosti, strachu a fóbiách, psychosomatických a sexuálnych poruchách. Párová terapia. Psychoterapia partnerských a sexuálnych porúch.

 

www.salvus.sk

 

kleinmann@salvus.sk