diana_grellova.jpg

Diana Grellová

 

– zakladateľka Centra zdravých vzťahov. Od roku 2006 sa venuje škole pozitívneho rodičovstva. Vedie prednášky a pravidelne prispieva svojimi článkami zameranými na výchovu detí a sebapoznávanie do mesačníka Vitalita. Vedie kurzy prapôvodných liečivých tancov, ktoré pomáhajú ľuďom prinavrátiť ich stratený duševný svet. Každý mesiac vedie víkendové semináre zamerané na duševný a osobný rast človeka. Venuje sa ľuďom skupinovo( medicínsky kruh) ako aj individuálne pri konzultáciách a terapiách.

 

www.centrumzdravychvztahov.sk