Zlatica Mokráňová (1972)


- členka Slovenskej psychotronickej spoločnosti
- pôvodnou profesiou zdravotnícka laborantka
- absolventka bakalárskeho štúdijného programu sociálnej práce
- od roku 1991 rozvíja intuitívny potenciál štúdiom rôznych ezoterických disciplín spojením vedy a parapsychológie
- v roku 1998 založila dnes veľmi obľúbenú a vyhľadávanú stránku Slovenská numerológia - www.numerológia.sk, kde odvtedy pôsobí ako numerologička a tarotmanka
- poskytuje individuálne konzultácie, písomné analýzy, vedie kurzy numerológie a tarotu
- zanietene sa venuje čínskej a západnej astrológii
- aktívne aplikuje populárnu regresnú terapiu v praxi
- pôsobí v oblasti prevencie, výživy a ochrany zdravia (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - certifikovaný kurz Biochémia a princípy výživy)
- rozsiahla publikačná činnosť - printové média, noviny, časopisy, internetové magazíny
- registrovaná v svetovej encyklopédii Who is Who na Slovensku

 
www.numerologia.sk
www.facebook.com/pages/numerologiask/329539733348