Prof. Dr. Thomas Dávid

 

        Systém vyvinutý Prof. Dr. Thomasom Dávidom, využíva liečivú silu rastlín z daždivého pralesa, zaručuje výrazné posilnenie obranyschopnosti organizmu, predstavuje účinnú pomoc poskytnutú prírodou v prípade rakoviny, influenzy typu A, hepatitídy C, chronických a degeneratívnych chorôb.
        Uznávaný odborník Lothar Hirneise ( riaditeľ Leading Holistic Oncological Group a prezident združenia Ľudia proti rakovine ) zaraďuje Protokol CoDTM ( reprezentovaný pánom Prof. Thomasom Dávidom ) medzi tri najúčinnejšie druhy holistickej rakovinovej terapie vo svete.

Thomas_David_1.jpg   Prof.  Dr. David Thomas - ktorý je teraz hlavným vedeckým riaditeľom rakúsko-maďarského vedecko-výskumného laboratória Všeobecnej Bunkovej Kultúry. Vďaka vynikajúcim výsledkom začal pracovať ako asistent na chirurgii, ale pred vtedajšou politickou diktatúrou bol donútený utiecť do Rakúska. Po získaní rakúskeho štátneho občianstva, obhájil svoj diplom aj v nemeckom jazyku. Na svojom pracovisku, na rakúskej klinike, vypracoval nové chirurgické riešenie vykĺbenín bedrového kĺbu, ktoré sa neskoršie stalo svetovým patentom. Dr. Dávid vďaka vynálezu dostal pozvanie do južnej Ameriky, na známu ortopedickú kliniku v Sao Paulo. Práve tam sa stretol s človekom, ktorý zásadne poznačil jeho ďalší život. Tento muž bol Katunka, šaman yanomanských indiánov. Vtedy  95 ročný šaman ho poveril operáciou svojho vnuka. Po úspešnej operácii a uzdravení dieťaťa, starý indián na znak vďaky ho zasvätil do tajomstva svojej prírodnej medicíny.

      Rastlinami z tropických dažďových lesov liečia tamojší medicinmani choroby, ktoré sa u nás pokladajú za neporaziteľné. Dr. Thomas Dávid sa naučil, aké rastliny a aké čaje posilňujú imunitný systém natoľko, že organizmus si aj pri najťažších ochoreniach dokáže pomôcť sám.Yanomanskí Indiáni sú mimoriadne uznávanými fytoterapeutmi, ktorí sa už pred mnohými stáročiami preslávili svojimi farmakognostickými a farmaceutickými poznatkami.

      Rastliny, ktoré z početných expedícií v oblasti amazonského pralesa, vzali domov do Viedne, boli dôkladne preskúmané vo výskumnom laboratóriu. Výborné výsledky sa dosiahli pri pokusoch aplikovať rastliny pacientom s nádorovým ochorením. Pozitívne reakcie boli zaznamenané pri deviatich druhoch nádoru. Ide o pacientov, ktorým lekárska veda už nedávala žiadnu nádej. Takmer u všetkých sa zlepšila kvalita života: uplatňovanie fytoterapeutického systému CoD, ktorý zahŕňa užívanie čaju a stravovacie pokyny, vedie k jednoznačnému posilneniu celého organizmu, ako aj k značnému zmierneniu bolestí.

      Dr. Thomas Dávid pri každej príležitosti nezabudne zdôrazniť, že čaj CoD nie je zázračný liek, samostatne nemá blahodarné účinky. Pre žiadaný výsledok si treba upraviť i životosprávu. Podstatou je, že je treba vylúčiť negatívne vplyvy, zdravo a prirodzene sa stravovať a mať vyrovnaný, šťastný rodinný život.

     Jeho mimoriadne zásluhy boli ocenené aj udelením vysokého rakúskeho  štátneho vyznamenania Radu cti.Čestnosť považujem za najdôležitejšiu vec v živote. Nazdávam sa, že človek, či je osemnásť- alebo sedemdesiatročný musí byť zodpovedný za svoje činy. Práve to je mojim vyznaním, životným krédom.“