Baranayova_3.jpg

RNDr. Zita Baraňayová

          V roku 1984 som absolvovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor chémia – fyzika. V tom čase pre mňa platilo, že existuje iba to, čo sa dá pozorovať zmyslami, prípadne zmerať prístrojmi.

 

         Môj pohľad na svet sa začal meniť v roku 2002, keď som bola u istého liečiteľa. Povedal mi takú informáciu o mojom zdravotnom stave, ktorú sa nemohol od nikoho dozvedieť, nakoľko som  to ešte nikomu nespomenula. Bola som veľmi prekvapená a spýtala som sa ho, ako na to prišiel. Odpovedal mi, že to prečítal z mojej aury. Vtedy som pochopila, že existuje aj čosi viac, než ma naučili na vysokej škole. Pochopila som, že tak ako existujú fyzikálne a chemické zákony v materiálnom svete, musia existovať aj duchovné zákony, ktoré ovplyvňujú život človeka.

 

         Veľmi som túžila získať potrebné informácie a tak som sa vrhla na štúdium ezoterickej literatúry V roku 2009 ma oslovila práca s energiou a v októbri som absolvovala iniciačný proces vo Verone v Taliansku na európskej pobočke indickej Univerzity jednoty. Získala som tak schopnosť odovzdávať ľuďom kozmickú energiu deeksha ( čítaj dikša ), ktorá umožňuje prechod do vyšších stavov vedomia.

 

         V roku 2010 som absolvovala výcvik terapie metódou RUŠ u Karla Nejedlého v Českej Republike.

 

         Viem, že moja cesta tu nekončí. Cítim v sebe silnú túžbu čo najviac pochopiť

„pravidlá“, ktoré ovplyvňujú život ľudí na Zemi a svoje poznatky odovzdať čo najväčšiemu počtu ľudí tak, aby sa ich život menil z utrpenia na radosť.

        

         Moje životné poslanie asi najvýstižnejšie vyjadruje modlitba Františka z Assisi, ktorej voľný preklad na záver uvádzam:

 

Bože, urob ma nástrojom Tvojej vôle

Tam, kde je nenávisť, daj mi priniesť lásku.

Tam, kde je urážka, daj mi priniesť odpustenie.

Tam, kde je nesúlad, daj mi priniesť jednotu.

Tam, kde je zúfalstvo, daj mi priniesť nádej.

Tam, kde sú pochybnosti, daj mi priniesť vieru.

Tam, kde je smútok, daj mi priniesť radosť.

Pre toho, kto je v temnote, Bože, daj sa mi stať svetlom.

Pomôž mi, Bože,

Nie aby som bol utešovaný, ale aby som utešoval,

Nie aby ma pochopili, ale aby som ja pochopil,

Nie aby som bol milovaný, ale aby som miloval.

Pretože dávaním prijímame,

Odpustením je nám odpustené

a umieraním sa rodíme

k životu večnému.

A vtedy sa uskutoční zázrak, a jeden zázrak bude nasledovať za druhým,

A zázrakom nebude koniec.

Pomôž mi, Bože, urob ma nástrojom Tvojej vôle.

 

http://waldi.sk/