Jasmina.

Jasmína Davtian

 

     Systemickymi konšteláciami som sa zoznámila v roku 2007, prvé skúsenosti s rodinnými konšteláciami som získala na dvojročnom výcviku u Jana Bileho v Prahe. Od roku 2009 po absolvovaní nadstavbového výcviku, aktívne spolupracujem  s nemeckým lektorom Dr. Wilfriedom Nellesom, ktorý je zakladateľom európskej akadémie systemickych a rodinných konštelácii Eurazys. Vo vzdelávacom programe systemicko - fenomenologickom poradenstve moja práca sa výrazne ovplyvnila a do mojej konštelačnej prace  vniesla novu dimenziu. Okrem uvedeného v Prahe pod vedením Radima Ressa, moje poznatky obohatili trojročné skúsenosti Vois Dialógu a práca s traumou .
     Vo workshope budeme sa zaoberať s metódou prace s ľudským vedomím a s jeho rastom v konštelačnej praxe, zameranie pozornosti od transgeneračnej perspektívy na buducnost, pritom zostaneme v "tu a teraz".